Nhập thông tin của bạn


Mã QrCode của tôi

Tạo mã QrCode cho văn bản

Nhập vào nội dung văn bản hệ thống sẽ tự động tạo mã QrCode cho bạn. Ngoài ra bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, logo của mã QrCode. Với nội dung QrCode cho văn bản thường dùng với mục đích copy nội dung thông qua mã QrCode để tra cứu, truy cập website....