Tạo mã QrCode Danh bạ, thông tin liên hệ


Mã QrCode của tôi

Tạo mã QrCode vCard, danh thiếp

QrCode Vcard có thể sử dụng để in vào danh thiếp cá nhân, đính kèm vào chữ ký Email hoặc đặt lên các trang profile cá nhân. Mục đích giúp người khác có thể dễ dàng thêm số điện thoại và thông tin khác của mình và danh bạ của họ. Việc đọc danh thiếp rồi nhập số điện thoại để lưu vào danh bạ liên hệ tuy không quá khó khăn, nhưng sẽ chuyên nghiệp hơn nếu chỉ cần giơ điện thoại lên sau đó quét mã và lưu lại. Các thông tin được lưu lại không chỉ riêng số điện thoại liên hệ mà còn có tên, địa chỉ, chức danh, đơn vị công tác, email...vv Dưới đây là một vài ví dụ về QrCode Vcard sau khi được tạo. Bạn có thể quét thử bằng điện thoại
Qrcode Vcard QrCode Vcard V3